Variety Update :

พฤติกรรมบอกโรค อย่างไรคือ 'ซึมเศร้า'
โรคซึมเศร้า เป็นภาวะความผิดปกติทางด้านจิตใจ ผู้ป่วยจะมีลักษณะภาวะซึมเศร้าจะมีอารมณ์หดหู่ ไม่อยากทำกิจกรรมที่ปกติเคยชอบทำ หมกมุ่น มักรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า  เสียใจหรือรู้สึกผิดอย่างไม่มีเหตุผล ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หมดหวัง เกลียดตัวเอง ในรายที่รุนแรงอาจแสดงอาการของภาวะทางจิต  เช่น เห็นภาพหลอน หรือหลงผิด ส่วนอาการอื่นๆ ก็มีได้แก่ สมาธิแย่ลง ความจำสั้น ใจลอย มักแยกตัวออกจากสังคมและกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญคือมีความคิดเกี่ยวกับความตายหรือการฆ่าตัวตายด้วย

โรคนี้พบได้ค่อนข้างบ่อยในทุกเพศทุกวัย ทุกอายุและอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ประมาณกันว่าคนทั่วไป 1 ใน 10-20 คน (หรือร้อยละ 20) มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า และแม้ว่าจะเป็นโรคที่คนเป็นมาก แต่หลายคนกลับไม่รู้ตัวว่ากำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่

สาเหตุของโรค
สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้ามีมากมาย ที่สำคัญคือ ไม่ได้เกิดจากสภาพจิตใจที่เปราะบาง อ่อนแอ แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมดุลย์ของสารเคมีในสมอง ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ซึมเศร้าของคน เพราะหลายคนที่มีอาการซึมเศร้ามีชีวิตที่ดี หน้าที่การงานรวมถึงครอบครัวสมบูรณ์ แต่จู่ๆ กลับเกิดอาการขึ้นมา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพันธุกรรมเองก็มีส่วน


สัญญาณบอกโรค โดยต้องมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 4 ข้อ และเป็นนานประมาณ 2 สัปดาห์ติดต่อกัน

1. ซึมเศร้า กระวนวาย หงุดหงิด ก้าวร้าว
2. เบื่อหน่าย ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว
3. ใจลอย ไม่มีสมาธิเวลาทำสิ่งต่างๆ
4. มีปัญหาในการนอนหลับ อ่อนเพลีย
5. เชื่องช้า
6. พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไป อาจรับประทานอาหารมากขึ้น หรือน้อยลง
7. รู้สึกผิด ไร้ค่า ชอบตำหนิตัวเอง
8. เบื่อชีวิต เบื่อโลก คิดอยากฆ่าตัวตาย

การรักษา

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ โดยผู้ป่วยและครอบครัวจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยร่วมไปกับการรับประทานยาแก้ซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ความจะรู้สึกเหมือนฝันร้ายก็จะหายไปได้เร็วขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ หากหายแล้วหรือกินยาครบแล้ว แต่ผู้ป่วยมีอาการกลับไปเก็บเนื้อเก็บตัวอีก จึงต้องมีการเฝ้าสังเกตุอาการในระยะยาวร่วมด้วย ที่สำคัญคือคนใกล้ชิดต้องคอยสังเกตุ หากเจอสัญญาณการเป็นโรคนี้ ควรรีบพาผู้ป่วยมารักษาแต่เนิ่นๆ อย่ารอจนเขามีความคิดฆ่าตัวตาย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: