Variety Update :

รัฐควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียออกกฎห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ


บุหรี่ไฟฟ้ารัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรืออี-ซิกาแรตในพื้นที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 216 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 6,500 บาท และยังมีข้อห้ามเหมือนกับบุหรี่แบบปกติ คือห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งห้ามโฆษณาในสื่อสาธารณะทุกชนิดด้วย โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

รัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า การออกกฎหมายฉบับนี้เป็นการป้องกันสุขอนามัยโดยรวมของประชาชน ให้พ้นจากอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า แม้ว่าจะยังไม่ข้อมูลยืนยันอย่างชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การออกกฎหมายฉบับนี้ เกิดขึ้นหลังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยรายงานฉบับใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว แนะนำให้ประเทศต่างๆทั่วโลก สั่งห้ามการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะหรือจำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชน หลังพบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น เนื่องจาก หาซื้อได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต และด้วยลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตมักชี้ให้เห็นว่าเป็นเพียงการสูบไอนํ้า ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและบุคคลรอบข้าง ทำให้คนส่วนใหญ่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะอย่างเสรีซึ่งถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนัก

อย่างไรก็ตาม รายงานของ WHO ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในแวดวงการแพทย์และการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาระบุว่า ข้อมูลของ WHO ไม่ถูกต้อง เพราะบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่เด็ดขาดได้ และก็ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือพอจะยืนยันได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยนิโคตินสำเร็จรูป และใช้ควันเทียมจากไอน้ำ มีอันตรายต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด

กฎหมายฉบับดังกล่าวของควีนส์แลนด์ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการห้ามการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะในออสเตรเลีย ทั้งที่ประเทศนี้ได้ชื่อว่ามีกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ที่เคร่งครัดที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แต่ออสเตรเลียก็ไม่ใช่ประเทศแรกที่ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า โดยก่อนหน้านี้ มหานครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส และนครชิคาโก ของสหรัฐฯ ก็ได้ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะไปแล้ว

ข้อมูลข่าวจาก voicetv

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: