Variety Update :

กรมประมงเพาะพันธุ์ปลาทูสำเร็จครั้งแรกของโลก
กรมประมงวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาทูเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลสำเร็จ เนื่องจากในแต่ละปีปลาทูจากท้องทะเลไทยถูกจับมากถึง 60,000 ตัน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคจนต้องออกไปจับเพิ่มจากน่านน้ำของ ประเทศเพื่อนบ้าน


ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ความต้องการปลาทูจำนวนมหาศาล ส่งผลให้แนวโน้มของประชากรปลาทูในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง แม้ว่าที่ผ่านมา กรมประมงได้ใช้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการห้ามจับปลาทูในฤดูวางไข่ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคมของทุกปี ในเขตทะเลอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตาม  ทำให้กรมมีความพยายามในการศึกษาวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ปลาทูเพื่อทดแทน การจับจากธรรมชาติอีกด้วย และครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของการวิจัยครั้งแรกของโลก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครที่สามารถเพาะพันธุ์ปลาทูสำเร็จ ในช่วงการศึกษาวิจัยกว่า 2 ปี  ซึ่งกรมประมงคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ให้ต่อยอดเพื่อขยายผลไป สู่การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: