Variety Update :

การรถไฟฯขอปรับขึ้นค่าโดยสารร้อยละ 10ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟชั้น 1 และชั้น 2 ทุกเส้นทางอีกร้อยละ 10 หลังแบกภาระโครงการรถไฟชั้น 3 ฟรีมานาน


นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมอนุมัติปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟชั้น 1 และ ชั้น 2 ในเร็วๆนี้ เนื่องจาก การรถไฟฯมีแผนลงทุนปรับปรุงตู้โดยสารรถไฟชั้นดังกล่าว ประกอบกับภาระงบประมาณจากการดำเนินนโยบายบริการสาธารณะของโครงการถไฟฟรี มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2551 จึงจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าโดยสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถกำหนดเวลาบังคับใช้ที่แน่นอนได้ เพราะขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงคมนาคม

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า บันทึกความตกลงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ปี 2553 กำหนดให้การรถไฟฯปรับขึ้นค่าโดยสารตามต้นทุนที่แท้จริง การรถไฟฯจึงเสนอปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 แต่เมื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกลับตีกลับเรื่องดังกล่าวถึง 2 ครั้ง โดยอ้างว่า การปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 อาจขัดนโยบายลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินอยู่

กระทรวงการคลังในฐานะผู้แบกภาระการจ่ายเงินชดเชยโครงการรถไฟฟรี จึงเสนอให้การรถไฟฯ หันไปปรับค่าโดยสารชั้น 1 และ ชั้น 2 อีกร้อยละ 10 เนื่องจาก เป็นกลุ่มผู้ใช้บริหารที่มีกำลังซื้อสูงทั้งยังช่วยบรรเทาภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลอีกด้วย

ที่มา http://www.thaipbs.or.th/Economic/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: