Variety Update :

คองโกวิกฤติ โรคหัดระบาดครั้งใหญ่สุด ติดเชื้อกว่า 2 แสน ดับแล้วเกือบ 5พัน

                                                      UNICEF/UN0328788/Prinsloo

คองโกวิกฤติ โรคหัดระบาดครั้งใหญ่สุด ติดเชื้อกว่า 2 แสน ดับแล้วเกือบ 5พัน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกวิกฤติหนัก หลังโรคหัดระบาดครั้งใหญ่และรวดเร็ว แพร่กระจายไปยังทุกจังหวัดในประเทศ เฉพาะปีนี้ มีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 250,000 คน และเสียชีวิตแล้วเกือบ 5,000 คน ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่านี่เป็นโรคระบาดที่ใหญ่และแพร่ขยายเร็วที่สุดในโลก

ตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวถือว่ามากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาที่แพร่ระบาดเมื่อ 15 เดือนที่ผ่านมาถึง 2 เท่า
 

รัฐบาลดีอาร์คองโกจึงร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนเร่งด่วนให้กับเด็กๆ ในดีอาร์คองโก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 4 ล้านคน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ตัวเลขสถิตินี้อาจยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กในดีอาร์คองโก และเนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่มีประสิทธิภาพ สถานพยาบาลทั้งหลายตกเป็นเป้าโจมตี และขาดช่องทางในการเข้ารับการรักษาพยาบาล จึงอาจจะยิ่งทำให้การรับมือกับการระบาดของโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากเพิ่มมากขึ้น
 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส สามารถแพร่กระจายได้ด้วยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะประชิด อาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา ต่อมาจะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ภาวะปอดบวม ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ มักพบในผู้ป่วยที่เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 
โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้คำมั่นกับนานาชาติว่าจะกำจัดโรคหัดให้ได้ภายในปี 2020


 


ที่มา  thestandard


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: