ข่าวล่าสุด

:

ไชยา มิตรชัย- อั้ม อธิชาติ เข้ารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไชยา มิตรชัย- อั้ม อธิชาติ

ไชยา มิตรชัย- อั้ม อธิชาติ เข้ารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๑๓.๓๐น.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. ได้แถลงข่าวเปิดตัวสองศิลปิน ไชยา มิตรชัย และอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร.ให้ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔


ไชยา มิตรชัย- อั้ม อธิชาติ

โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. และดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. เป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวทั้งสองศิลปิน  โดยพระเมธีธรรมาจารย์ ได้กล่าวถึงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจำปี พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้  เอ ไชยา มิตรชัย ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์  ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ โดย ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ได้รับ พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี  ๒๕๖๒  ได้กล่าวแสดงความยินดีและ ยกย่องผลงานของทั้งสองศิลปินที่ได้มีส่วนช่วยสังคมและประเทศชาติ รวมถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน   ไชยา มิตรชัย- อั้ม อธิชาติ

โดยเอ ไชยา มิตรชัย ได้กล่าวถึงผลงานที่เคยมีส่วนร่วมในการขับร้องบทเพลงคติธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ และช่วยกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำสม่ำเสมอ  รวมถึง อั้ม อธิชาติ ชุมนนานนท์ ได้กล่าวถึง ผลงานด้านส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอาคารเรียนของ  วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดนครพนม  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       

และในท้ายของการแถลงข่าว ทางพระเมธีธรรมาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแก่ศิลปินทั้งสอง ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ในครั้งนี้ และจะเข้ารับในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีนี้ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: