ข่าวล่าสุด

:

ซีเอ็ด ส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด“ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดในหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมูลนิธิเพื่อสังคม โดยเมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร พร้อมด้วย คุณนิตยา จันทร์ทอง บรรณาธิการจัดการและคุณนพรัตน์ หล่ำสุวรรณ บรรณาธิการจัดการ เป็นตัวแทนบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดพร้อมปัญญา กรมราชทัณฑ์ จำนวน 2,425 เล่ม รวมมูลค่า 459,240 บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์จะกระจายไปให้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามกลุ่มการศึกษาของนักโทษนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และนำข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
และเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนเทพรัตน กม.21 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้มอบหนังสือบริจาคในโครงการหนังสือเพื่อน้อง “ซีเอ็ดมอบหนังสือเพื่อมูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก”โดยได้รับเกียรติจากคุณวิราวรรณ สร้อยมณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก จากหมวดการ์ตูนความรู้  ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งแพร่หลาย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กที่ยากไร้ ขาดแคลน ให้การอ่านสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


ซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจหลักของเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการงานอาชีพ พร้อมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและเพื่อนนักอ่านทุกคน ตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: