ข่าวล่าสุด

:

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2564สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์ เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันนี้ (25 ธ.ค.2563) เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ว่า


“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: