ข่าวล่าสุด

:

ซีเอ็ดเปิดคลังบริจาค โครงการหนังสือเพื่อน้อง“ซีเอ็ด” เปิดคลังมอบหนังสือ “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ได้มอบหนังสือบริจาคโดยได้รับเกียรติจาก คุณณัทสิต จตุพรจิรกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม เป็นตัวแทนรับมอบจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ใน โครงการหนังสือเพื่อน้อง
 
(วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 / กรุงเทพฯ) “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่านกับ ”โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ในการนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางซีเอ็ด ได้มีการจัดงาน “เปิดคลังพังกระบะ SE-ED Warehouse Sale”ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนเทพรัตน กม.21 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมรักการอ่านให้กับโรงเรียนในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งของบริษัท ตามเจตนารมณ์การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางซีเอ็ดเปิดคลังมอบหนังสือใน “โครงการหนังสือเพื่อน้อง”


โดยคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ได้มอบหนังสือบริจาคโดยได้รับเกียรติจาก คุณณัทสิต จตุพรจิรกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม เป็นตัวแทนรับมอบจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 โรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียน จำนวน 1,580 เล่ม มูลค่า 200,220 บาท เพื่อสนับสนุนให้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ภายในโรงเรียน โดยซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงกิจกรรมสริมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจหลักของเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการงานอาชีพ พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: