Variety Update :

เวียนเทียนออนไลน์ วิถีใหม่ชาวพุทธยุค COVID-19
เวียนเทียนออนไลน์ วิถีใหม่ชาวพุทธยุค COVID-19

"วันวิสาขบูชา" 6 พ.ค.นี้ เป็นครั้งแรกที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกิจกรรมในสำคัญทางศาสนา เวียนเทียนทางออนไลน์อยู่ที่บ้าน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จากเดิมที่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจะเห็นภาพชาวพุทธเข้าวัด ไหว้พระ สวดมนต์ และเวียนเทียน

มหาเถรสมาคมมีมติให้ทุกวัดทั้งในไทยและต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มทุกประเภท ยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อาจเป็นทางเลือกในอนาคตหลังพ้นวิกฤตครั้งนี้ ที่จะลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงศาสนา

เทคโนโลยีอย่าง "เฟซบุ๊กไลฟ์" เป็นทางเลือกหลักที่วัดใหญ่หลายแห่งนำมาถ่ายทอดสดการประกอบพิธีทางศาสนา ยกตัวอย่างวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก จัดกิจกรรม “วิสาขบูชา LIVE : สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรมโต้รุ่ง ที่บ้าน” เริ่มเฟซบุ๊กไลฟ์ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เมื่อวานนี้ (5 พ.ค.) ในพิธีไหว้ครูปาธยาย หรือไหว้ครูอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ที่สั่งสอนธรรม สวดพุทธาภิเษก มีพุทธศาสนิกชนร่วมชมหลักพันคน  พร้อมแสดงความคิดเห็น ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่ามกลางภาพความสวยงามของพระพุทธชินสีห์ องค์พระประธานภายในพระอุโบสถ

โดยก่อนเข้ามาภายในพระอุโบสถ พระสงฆ์ทุกรูปต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และนั่งเว้นระยะห่างแต่ละรูปอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อร่วมสวดมนต์ แสดงพระธรรมเทศนาตลอดรุ่ง ส่วนพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมเวียนเทียนที่บ้านพร้อมพระสงฆ์ที่วัดในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค. โดยระหว่างทำพิธีเล่าสอดแทรกเรื่องราวความสำคัญของวันวิสาขบูชา หรือวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า รวมทั้งประวัติความเป็นมาของวัด และขั้นตอนของการประกอบพิธี


ในวันนี้ยังมีวัดอีกหลายแห่งที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงธรรมมะและร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องเดินทางมาที่วัด เช่น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 19.00 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมคณะสงฆ์ จะร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเชิญชวนสดับพระธรรมเทศนา 13 กัณฑ์ ตลอดราตรี ผ่านเพจ “สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

นอกจากนี้ ยังสามารถเวียนเทียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com และแชร์ภาพกราฟฟิกที่ตัวเองเลือก ใส่ชื่อวัด ใส่คำอธิษฐาน ไปยังเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ได้ตามที่ต้องการ

ไม่เพียงการปรับรูปแบบกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น เชื้อไวรัส COVID-19 ยังส่งผลให้พระสงฆ์ต้องปรับกิจวัตรเพื่อป้องกันโรคด้วย

"พระพยอม กัลยาโณ" พระนักเทศน์ เล่าว่า ต้องใส่หน้ากากอนามัย และทำตามคำแนะนำเว้นระยะห่าง บางครั้งใช้วิธียื่นฝาบาตรให้ญาติโยมถวายอาหาร ลดระยะเวลาให้พร หรือให้พรหลังจากพระฉันท์เสร็จแล้ว

ส่วนพื้นที่วัดค่อนข้างกว้างและเป็นธรรมชาติ มีอากาศถ่ายเท สามารถเว้นระยะห่างฟังบรรยายธรรมได้ แต่สังเกตว่าคนเข้าร่วมน้อยลงจาก 400-500 คน เหลือ 50 คน จึงปรับมาบรรยายธรรมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะมีคนดูเกือบหมื่นมากกว่าออกไปเทศน์นอกสถานที่ ที่มี 200-300 คน พร้อมขอให้ทุกคนเชื่อว่ายังมีฟ้าหลังฝน เพราะมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป อย่าเพิ่งรีบท้อแท้ หรือฆ่าตัวตาย ทุกข์มีไว้ให้เรียนรู้ไม่ให้จมอยู่


 


ที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: