Variety Update :

โรงทานวัดยานนาวาเปลี่ยนวิธีแจกอาหาร ลดการรวมกลุ่ม
โรงทานวัดยานนาวาเปลี่ยนวิธีแจกอาหาร ลดการรวมกลุ่ม

วัดยานนาวา เปลี่ยนวิธีการแจกอาหารแบบเข้าแถวรับเองที่ละคน เป็นมอบให้ตัวแทนชุมชนไปกระจายตามบ้าน เพื่อลดความแออัด social distancing และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 29 เม.ย.2563 วัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร และภาคีเครือข่าย มอบอาหารแก่ผู้แทนชุมชน เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบความลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้เปราะบางทางสังคม เด็ก เยาวชน โรงทานตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร ผจล.วัดยานนาวา และคณะผู้บริหารเขตสาทร มอบอาหาร น้ำดื่ม แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตสาทร จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนดอนกุศลพัฒนา, ชุมชนมิตรสามัคคี, ชุมชนศาลเจ้าพ่อกวนอู, ชุมชนท้านซอยจันทร์ 31 รวมจำนวน 700 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบความยากลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม เด็ก เยาวชน ในสถานการณ์ Covid-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัดตัวแทนชุมชนที่มาของสิ่งของนั้น จะต้องผ่านมาตรการการคัดกรอง COVID-19
เพื่อรักษาระยะห่าง social distancing ลดความแออัดและการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทางวัดยานนาวาจึงเปลี่ยนวิธีจากการแจกอาหารจากเดิมที่เคยให้แต่ละคนเข้าแถวรับเองที่วัด เปลี่ยนเป็นให้ตัวแทนในแต่ละชุมชนมารับอาหาร สิ่งของ อุปโภคบริโภค แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนแต่ละครัวเรือนแทน

สำหรับผู้มีกุศลศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ พระมงคลวชิรากร ผจล.วัดยานนาวา และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผจล.วัดยานนาวา โทร.02-672-3216, 084-455-5855ที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: