Variety Update :

วัดบ้านเหล่างิ้ว จ.ร้อยเอ็ด ตักบาตรเว้นระยะห่าง งดจัดงานสงกรานต์วัดบ้านเหล่างิ้ว จ.ร้อยเอ็ด ตักบาตรเว้นระยะห่าง งดจัดงานสงกรานต์

วัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็นวัดต้นแบบที่นำญาติโยมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งการปรับการใส่บาตรที่ต้องเว้นระยะห่าง และให้สวมถุงมือหยิบข้าวเหนียว และเร่งทำความเข้าใจชาวบ้านงดจัดงานสงกรานต์

ในห้วงเวลาที่ไม่มีโอกาสร่วมทำงานบุญใหญ่ หรือประเพณีตามวิถีอีสาน ที่เรียกกันว่า "ฮีตสิบสอง"การตักบาตรตอนเช้าตรู่ในทุกๆวัน เป็นวิถีเดียวที่ชาวบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ยังคงทำได้ เพื่อแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

แต่นี่ไม่ใช่การตักบาตรในแบบเดิมที่สามารถเบียดเสียดกันได้ เพราะทุกคนต้องนั่งหรือ ยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนการหยิบข้าวเหนียวต้องสวมใส่ถุงมือ

ชาวบ้านบอกว่า ช่วงแรกๆที่ต้องทำแบบนี้ก็ไม่ค่อยถนัดนัก แต่เมื่อทำต่อเนื่องมานานกว่า 1 เดือน ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ต้องทำให้ชินเพื่อความสะอาด ป้องกันการแพร่เชื้อโรค

 “ ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากาก ใส่ถุงมือ ออกจากบ้านก็ล้างมือ เข้าบ้านก็ต้องล้างมือ เข้าบ้านก็ต้องล้างออกจากบ้านก็ต้องล้าง”
การตักบาตรที่ต้องเว้นระยะห่าง เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ญาติโยมต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีวัดบ้านเหล่างิ้วเป็นต้นแบบ หรือพระสงฆ์ทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง


แต่แนวทางปฏิบัติเช่นนี้ ไม่ใช่แค่ทำที่วัด พระสงฆ์ยังขอให้ชาวบ้านนำกลับไปใช้ที่บ้าน แม้ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่าไม่มีคนในหมู่บ้านติดเชื้อ แต่หากใช้การเว้นระยะห่างทางสังคม และสร้างสุขลักษณะอนามัยที่ดี ก็สามารถป้องกันโรคติดต่ออื่นๆได้

พระครูปลัดหฤษดิ์ ญาณกาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว จ.ร้อยเอ็ด ระบุว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในช่วงที่ประสบวิกฤติโรคระบาด พระสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญ ที่จะต้องนำชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มจากการตักบาตร และถวายภัตตาหาร ต้องเว้นระยะห่าง การเตรียมอาหารต้องมีการอุ่นให้ร้อน นี่คือการรักษาสุขอนามัยที่สำคัญ นอกจากนี้ยังพยายามสร้างความเข้าใจกับญาติโยม ให้ใช้ความอดทน ในการก้าวข้ามปัญหา และมองว่าทุกคนทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ และใช้ชีวิตยากลำบากเช่นเดียวกับเรา ที่สำคัญคือเราต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของภาครัฐ

วัดบ้านเหล่างิ้วได้งดเว้นงานบุญ ทั้งการบวชเณรภาคฤดูร้อน และประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของคนอีสาน โดยมีแกนนำชุมชนสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งดการฉลอง และรวมตัวกันโดยเด็ดขาด ขณะที่วัดบ้านเหล่างิ้วได้ขอความร่วมมือจากญาติโยม หรือผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัวช่วยกันห้ามปรามลูกหลาน และรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์ปีนี้มีผู้ติดเชื้อน้อยลงที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: