Variety Update :

กรุงเทพมหานคร ถวายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแด่พระภิกษุสงฆ์กรุงเทพมหานคร ถวายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแด่พระภิกษุสงฆ์

กรุงเทพมหานครห่วงใยในสุขภาพของพระสงฆ์ และสามเณร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) มีการแพร่กระจายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ที่ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย หรือบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยนั้นอยู่ในภาวะขาดแคลน และหาซื้อได้ยาก

กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมจึงได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชิ้น และจัดทำแอลกอฮอล์เจล จำนวน 270 ขวด ถวายแด่พระสงฆ์ 9 วัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสังเวชวิศยาราม วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยจะถวายหน้ากากอนามัยวัดละ 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลวัดละ 30 ขวด สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปประกอบศาสนกิจ รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงวัดด้วย

(27 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น พร้อมด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 120 ขวด แด่พระสงฆ์ โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

สำหรับวันนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้ถวายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแด่พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และพระเทพสุตเมธี เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร และในวันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 มี.ค. 63 จะดำเนินการถวายให้ครบทั้ง 9 วัดข้างต้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: