Variety Update :

4 นักแสดง ร่วมบุญ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดจันทร์4 นักแสดง ร่วมบุญ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดจันทร์
         
วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ซึ่งการดำเนินงานเขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์นี้ เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  โดยมี นายพรชัย ใจมา นายอานันท์ ราชวังอินทร์ รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ และอาจารย์เนติ พิเคราะห์ ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดทางภาคเหนือร่วมกันเขียนภาพ
โดยภาพจิตรกรรมในครั้งนี้ ก็จะมีภาพพระพุทธประวัติตอนประสูติ, ภาพพระพุทธประวัติตอนตรัสรู้,  ภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพพาน , ภาพจิตรกรรมเรื่องทศชาติชาดก  และภาพจิตรกรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินยังวัดจันทร์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์

ในครั้งนี้ ผู้จัด-นักแสดงอารมณ์ดี ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล ได้นำทีมนักแสดงร่วมกุศล  อาทิ  จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ, ริว-วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์, ท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวิน โดยร่วมลงทองบนภาพจิตรกรรมลายคำพระพุทธเจ้า  กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   และได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญอ  ชมการแสดงในชุดพื้นถิ่นของชนเผ่า พร้อมร่วมกิจกรรมกับชาวชนเผ่าอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งการร่วมทำบุญเขียนภาพจิตรกรรมที่จะติดตั้งบนฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ในครั้งนี้เพื่อบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

 


 


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: