Variety Update :

ศิลปิน-นักแสดง เชิญชวนแต่งชุดไทย ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี สถาปนาวัดราชบพิธฯศิลปิน-นักแสดง ร่วมเชิญชวนแต่งชุดไทยวาระพิเศษร่วมงาน “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”
 
เห็นภาพเหล่าศิลปิน-นักแสดง ร่วมตัวใจแต่งกายชุดไทยหล่อสวยสง่างามท่ามกลางสถาปัตยกรรมงดงามวิจิตรตระการตาขนาดนี้ ไม่ใช่ภาพเปิดกองละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่ไหน แต่เป็นการรวมตัวรวมใจของเหล่า ศิลปิน-นักแสดง ได้แก่ หน่อย-บุษกร วงศ์พัวพันธ์, เมย์-ปทิดา กำเนิดพลอย, บัว-นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เด่นคุณ งามเนตร, อาร์ต พลังธรรม  กล่อมทองสุข และ ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร เพื่อร่วมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งจัดขึ้นในวาระพิเศษเป็นครั้งแรก
โดยคณะวัดราชบพิธสถิตมหารสีมาราม ประกอบด้วยคณะสงฆ์ นำโดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคี เช่น โรงเรียนวัดราชบพิธ ราชบพิธสมาคม และองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เขตพุทธาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เหล่านักแสดงร่วมกล่าวถึงงานว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกคนจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาและศิลปกรรมอันงดงามวิจิตรภายในวัด อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีกับพระอารามหลวงแห่งนี้ ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณเจ้าอาวาสในทุกยุค เป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย อันแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิใจ

โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย
- นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุค
- นิทรรศการ “นำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ให้ช้อมูลความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในวัด
- แสงเสียงและสื่อผสม
- ห้องฉายภาพ “ฉายานิติกร” ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจร่วมแต่งกายผ้าไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ค่าบริการภาพละ ๙๙ บาท  รายได้เพื่อบำรุงพระอาราม
- นิทรรศการโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมุพพรมหาเถร) คลอง ๙ ปทุมธานี
และร้านจำหน่ายหนังสือ ของที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สามารถเข้าร่วมงาน “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม เป็นต้นไป - วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ศกนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดงานได้ทางเฟซบุ๊กเพจ สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: