Variety Update :

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เชิญร่วมงานสมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปี

เชิญชมการประกวดอาหาร ๓ ศาสนา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ในงาน“สมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เชิญชวนชมการประกวดประกอบอาหาร ๓ ศาสนา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

การแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันอาหารชุมชนพุทธ อาหารชุมชนคริสต์ และอาหารชุมชนมุสลิม เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของวัฒนธรรมการกินอยู่ และศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน สมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.


งานชูแนวคิด “บวร” ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นหนา ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ ร่วมสักการะและเสริมความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีชวด ไหว้พระขอพร ย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน ช้อป ชิม อาหารชุมชนที่จัดเต็มมากกว่า ๑๕๐ ร้านค้า พร้อมรับชมมหรสพ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: