Variety Update :

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญปชช. สักการะพระพุทธสิหิงค์ เป็นสิริมงคลรับปีใหม่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญปชช. สักการะพระพุทธสิหิงค์ เป็นสิริมงคลรับปีใหม่

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม “สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์”

โดยประชาชนจะได้สักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และพระพุทธรูปนานาประเทศซึ่งมีพุทธศิลป์แตกต่างกันอีก ๙ องค์ เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ในระหว่างวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการที่มา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: