Variety Update :

ภารกิจสำคัญในไทยของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสภารกิจสำคัญในไทยของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

เวลา 12.30 น. ของวันที่ 20 พ.ย. เครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม จะลงจอดที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

สำหรับคริสตชนคาทอลิกเกือบ 4 แสนคนในประเทศไทย ช่วงเวลา 3 วันนี้คือการสิ้นสุดการรอคอย 35 ปีนับจากสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เยือนไทยเมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งภาพที่หลายคนยังจดจำไม่ลืมคือเมื่อพระองค์ทรงก้มลงจูบผืนแผ่นดินไทยหลังลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง

สำหรับชาวไทยทั้งประเทศนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่บุคคลสำคัญระดับโลกมาเยือนประเทศ และมีหมายกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล คณะทูตานุทูต บิชอปและคณะบาทหลวง

การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จเยือนเอเชียนี้ อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบุคลิกของพระสันตะปาปาพระองค์นี้ ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดมักสร้างความประทับใจและมีสีสันให้เป็นที่จดจำ ซึ่งระหว่างอยู่ในประเทศไทย สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงประกอบพิธีสำคัญ ทรงกล่าวสุนทรพจน์และทรงประทานโอวาทในกิจกรรมใดบ้าง บีบีซีไทยรวบรวมไว้ดังนี้

พบผู้นำศาสนา

ตามธรรมเนียมปฏิบัติในทุกครั้งไม่ว่าพระสันตะปาปาจะเสด็จไปเยือนที่ใด นอกจากการพบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร และบุคคลอื่น ๆ ที่สำคัญของคริสตจักรแล้ว พระองค์จะทรงพบปะบรรดาผู้นำทางศาสนาในประเทศนั้น ๆ ครั้งนี้ในการเยือนไทยก็เช่นกัน

วันที่ 21 พ.ย. เวลา 10.00 น. พระสันตะปาปามีหมายกำหนดการเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นผู้ปกครองบัญชาการคณะสงฆ์ของไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทย การพบกันของผู้นำทางศาสนาในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกเหตุการณ์หนึ่ง

ให้กำลังใจผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ

ปัจจุบันเมืองไทยมีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจำนวน 388,468 คน มีเขตศาสนปกครอง 11 เขต มีพระสงฆ์ นักบวช 848 รูป มีวัด 526 แห่ง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับเมืองไทยมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน การพบปะคริสตชนคาทอลิกจึงเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยเฉพาะการได้พบกับเหล่าผู้ที่เจ็บป่วย และสูงอายุ

เวลา 11.15 น. ในวันที่ 21 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เยี่ยมอวยพรบรรดาผู้ป่วย ผู้สูงวัย และบุคคลพิการ เป็นการส่วนพระองค์ โดยในพื้นที่บริเวณสวนหย่อมลานออกกำลังกาย ชั้น 4 ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ยังมีการนำหุ่นจำลองขนาดเท่าพระองค์จริงมาตั้ง เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจได้

เข้าเฝ้าในหลวง

การเสด็จเยือนไทยครั้งนี้ พระสันตะปาปาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เข้าเฝ้า ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 21 พ.ย. เวลา 16.55 น. เป็นการส่วนพระองค์

ความสัมพันธ์ของราชวงศ์ไทยกับศาสนจักรโรมันคาทอลิกนั้น มีมายาวนานกว่า 475 ปี ด้วยในหลวงทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกดูแลทุกศาสนา ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 10-11 ในปี 2527 ก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

นี่จึงเป็นครั้งที่สองที่ประมุขแห่งวาติกันได้พบกับราชวงศ์ไทย เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของความสัมพันธ์ไทยกับนครวาติกัน

พิธีมิสซา-ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน

พิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบคุณพระเจ้านั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของคริสตชนคาทอลิก โดยในครั้งนี้พระสันตะปาปาจะทรงประกอบพิธีมิสซา ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 พ.ย. โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีหลั่งไหลมาจากทั้งในไทยและประเทศใกล้เคียง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน

นอกจากการประกอบพิธีดังกล่าวแล้วในพื้นที่สนามศุภชลาศัย ยังมีกิจกรรมแปรอักษรจากนักเรียน การแสดงวงโยธวาทิต เดินพาเหรด การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ตลอดจนการแสดงคอนเสิร์ตให้รักเป็นสะพาน จากเหล่าศิลปินคาทอลิกมากมาย และเมื่อพระสันตะปาปาถึงจะเปลี่ยนนั่งรถ "Pope Mobile" เพื่อทักทายประชาชนผู้เข้าร่วมพิธี

พิธีมิสซาเยาวชน

อีกหนึ่งพิธีสำคัญที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 22 พ.ย. เวลา 17.00 น. คือ พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยคาดว่าจะมีเยาวชนเข้าร่วมพิธีกว่า 4,000 คน โดยพระสันตะปาปาจะประทานโอวาทให้คนรุ่นใหม่ด้วย

"You are the Now of God" ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำสอน หรือตัวอักษรในสมณลิขิต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แต่สิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเยาวชนเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยและทรงปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยกันรักษาโลกใบนี้ ซึ่งเป็นบ้านที่ทุกคนจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน


 


ที่มา  BBC Thai


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: