Variety Update :

มิติใหม่แห่งการฟังธรรม วัดเก่าแก่ในญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์นักบวชมิติใหม่แห่งการฟังธรรม วัดเก่าแก่ในญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์นักบวช

วัดโคไดจิ วัดเก่าแก่อายุ 400 ปีในญี่ปุ่น พยายามชักจูงคนรุ่นใหม่ให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเข้าวัดมากขึ้นด้วยการใช้หุ่นยนต์นักบวช ที่ทางวัดเชื่อว่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าของศาสนา

"มินดาร์" (Mindar) คือ นักบวชจักรกลขนาดเท่ามนุษย์ที่มีต้นแบบเป็นพระโพธิสัตว์ ใบหน้า สองมือ และช่วงไหล่ หุ้มด้วยซิลิโคนเพื่อให้ดูคล้ายผิวหนังมนุษย์ แต่อวัยวะส่วนอื่น ๆ เผยให้เห็นจักรกลที่อยู่ภายในอย่างชัดเจน โดยสามารถขยับลำตัว แขน และศีรษะได้

เมื่อมินดาร์พนมมือและเปล่งเสียงสวดมนต์ ผนังและเพดานภายในห้องปฏิบัติธรรมจะมืดลง แล้วเกิดแสงสีจากเทคโนโลยีเลเซอร์ แสดงบทสวดภาษาญี่ปุ่น พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษและจีน ก่อให้เกิดบรรยากาศเทศนาธรรมที่แปลกตา

"โยมยังยึดติดกับอัตตา...ความปรารถนาทางโลกมิใช่ใดอื่นนอกจากจิตที่ลอยคว้างอยู่กลางทะเลลึก" เสียงเทศนาดังกังวานออกมาจากวัด จนใครที่ได้สดับฟังคงคิดว่าเป็นของพระผู้ทรงศีล แต่หากเดินเข้าไปด้านในอาจตกตะลึง เมื่อพบว่า หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปล่งออกมานั้น มาจากหุ่นยนต์นักบวชที่มีชื่อว่า "มินดาร์" (Mindar)

หลวงพ่อเทนโช โกโตะ พระสงฆ์วัดโคไดจิ อธิบายว่า ตลอด 2,000 ปี พระพุทธรูปจำกัดอยู่เพียงปางต่าง ๆ คือ นั่ง ยืน หรือนอน เท่านั้น แต่ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว จะแปลกอะไรหากพระพุทธรูปจะพูดและเคลื่อนไหวได้

"หุ่นยนต์ไม่มีวันตาย มันจะเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาต่อเนื่อง นี่แหละความงดงามของหุ่นยนต์ที่สามารถรักษาและสั่งสมองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด" หลวงพ่อให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอเอฟพี

แม้ปัจจุบัน ศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น แต่หลวงพ่อเทนโช ชี้ว่า สำหรับคนรุ่นใหม่แล้ว วัดเป็นเพียงแค่สถานที่จัดงานศพและงานแต่งงานเท่านั้น ท่านสรุปว่าเยาวชนเหินห่างศาสนามากขึ้น พระสงฆ์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ยากขึ้นทุกที จึงหวังว่าหุ่นยนต์นักบวชจะดึงดูดให้ประชาชนสนใจธรรมะ และเข้าวัดมากขึ้น

หลวงพ่อย้ำว่า การสร้างมินดาร์ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และทางวัดอยากให้ผู้มาเยือนให้ความสำคัญกับแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามากกว่าตัวหุ่นยนต์

วัดเก่าแก่อายุ 400 ปีแห่งนี้ เริ่มใช้หุ่นยนต์มินดาร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยหุ่นยนต์นักบวชมินดาร์เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวัดโคไดจิและฮิโรชิ อิชิกุโระ ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัยแห่งโอซากา ด้วยเงินทุนการพัฒนาเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 33 ล้านบาท

"พระพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้เชื่อในพระเจ้า แต่สอนให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นมันไม่สำคัญหรอกว่า เราจะมองเห็นธรรมะได้จากที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล เศษเหล็ก หรือต้นไม้"
ที่มา  BBC Thai


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: