Variety Update :

รู้หรือไม่ วัดไทร เขตบางคอแหลม มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี
รู้หรือไม่ วัดไทร เขตบางคอแหลม มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี

วัดไทรเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่แถวบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่วัดประมาณ 12 ไร่เศษ ทางทิศเหนือมีโรงเรียนเทศบาลวัดไทรตั้งอยู่

ส่วนประวัติการสร้างนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างขึ้นในสมัยใด แต่หากสัณนิษฐานจากองค์พระพุทธรูปที่มีอยู่ในวิหาร จะเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ  จีวรเป็นดอกพิกุล  หรือดูได้จากพระปรางค์หรือเจดีย์และสังเกตจากฝีมือช่างที่ทำการก่อสร้างมาเปรียบเทียบ จะใกล้เคียงกับช่างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ขณะที่เจดีย์บางองค์เขียนบอก ร.ศ.ไว้ ว่าปี ร.ศ.123 สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม วัดไทรได้รับพระราชทานวิสุงคาม เมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดไทรเป็นวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังที่ยังปรากฏหลักฐานพระพุทธรูปสลักหินทรายสีแดง ปางสมาธิ ปางมารวิชัย พระพุทธรูปทรงเครื่อง อยู่ในพระวิหาร และมีใบเสมาสลักหินทรายสีแดง อยู่ด้านตะวันตกของพระอุโบสถ เหลืออยู่ 1 หลัก ที่วัดนี้มีตำหนักทองที่เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าเสือทรงพระราชอุทิศถวายมาปลูกเป็นกุฏิสงฆ์ ตั้งอยู่ริมคลองด่านหน้าวัดไทรแห่งนี้ ที่เรียกตำหนักทอง ก็เพราะลงรักปิดทองทั้งหลังดูแพรวพราวสวยงาม กรอบหน้าต่างมีฐานสิงห์ ยกขอบจากพื้นจนดูเหมือนประหนึ่งจะเบาลอยแปะติดอยู่กับฝาเลยทีเดียวจากจารึกบนแผ่นไม้ระบุไว้ชัดเจนว่า วัดไทรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ครั้งหนึ่ง และในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปีพุทธศักราช 2416 อีกครั้งหนึ่ง โดยช่างจีนเป็นผู้รับเหมา

โดยภายในวัดไทรยังมีสถานที่ที่สำคัญอีก 5 แห่ง คือ

เจดีย์พระธาตุ สร้างสมัยพระครูโสภณธรรมรังษี เป็นเจ้าอาวาส ภายในบรรจุพระธาตุ อัฐิหลวงปู่สุ่นและอัฐิหลวงพ่อพูน กิตติสาโร เจ้าอาวาสองค์ก่อน


มณฑปหลวงปู่พุ่ม ซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากและเป็นหนึ่งใน 10 รูปพระคณาจารย์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงปู่พุ่มจำพรรษาอยู่ที่วัดไทรหลายปี และช่วยพัฒนาวัดร่วมกับหลวงพ่อสุ่นเจ้าอาวาสวัดไทรในขณะนั้น จนเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2489 คณะสงฆ์และประชาชนชาววัดไทร ได้เททองหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่พุ่มขนาดเท่าองค์จริง เพื่อให้สาธุชนได้นมัสการกราบไหว้บูชา เนื่องจากก่อนที่หลวงปู่พุ่มจะมรณภาพ ได้พูดกับศิษยานุศิษย์ว่า “เมื่อฉันสิ้น จะมาอยู่ที่นี่” เพราะวัดไทรเป็นวัดที่ร่มรื่น

ศาลเจ้าพ่อเรือง เจ้าพ่อเรืองเป็นที่นับถือบูชาของชาวจีนย่านบางรัก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒   รูปหล่อปูนปั้นของเจ้าพ่อเรือง ในชุดนักรบมือซ้ายถือดาบ ลอยมาติดที่ท่าเทียบเรือแถววัดสวนพลู  ชาวจีนในแถบนั้นจึงได้สร้างศาลและอัญเชิญท่านมาอยู่ที่ตรอกไก่(ถนนศรีเวียงในปัจจุบัน) ต่อมาพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเรืองเดิมจะมีการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ชาวจีนที่นับถือท่านจึงอัญเชิญศาลเจ้าพ่อเรืองมาอยู่ที่วัดไทร

พระอุโบสถเดิม  คาดว่าสร้างสมัยอยุธยาดังที่ยังปรากฏหลักฐานพระพุทธรูปสลักหินทรายสีแดง ปางสมาธิ ปางมารวิชัย พระพุทธรูปทรงเครื่อง อยู่ในพระวิหาร และมีใบเสมาสลักหินทรายสีแดง อยู่ด้านตะวันตกของพระอุโบสถ เหลืออยู่ 1 หลัก วัดไทรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ครั้งหนึ่ง และในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปีพ.ศ. 2416 อีกครั้งหนึ่ง โดยช่างจีนเป็นผู้รับเหมา กำลังรอขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

พระอุโบสถหลังใหม่ วางศิลาฤกษ์ เมื่อ 16 มกราคม 2537 และสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2542

เชื่อว่าวันนี้ “เสียงระฆัง” ของวัดไทรได้ดังกังวานให้หลายคนได้รู้จัก ถ้าว่างก็แวะเวียนมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันได้

ที่มา เว็บไซต์ วัดไทร , sites.google.com และ pptvhd36.comบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: