Facebook Twitter
gPlus 
-

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม

|ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม

๏ การประพฤติ ตามธรรม คำพระสอน
ไม่เดือดร้อน ถอนทุกข์ ยามฉุกเฉิน
คนรักธรรม ธรรมรักษ์คน ผลเจริญ
นั่งยืนเดิน นอนสุข ทุกข์ไม่มี

การประพฤติธรรม ก็คือการปฏิบัติให้เป็นไป แบ่งออกได้เป็น ๓ อันได้แก่

กายสุจริต คือ

๑. การไม่ฆ่าสัตว์ หมายรวมหมดตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ และมนุษย์

๒. การไม่ลักทรัพย์ หมายรวมถึงการคอรัปชั่น ไปหลอกลวง ปล้นจี้ชาวบ้านด้วย

๓. การไม่ประพฤติผิดในกาม หมายรวมถึงการคบชู้ นอกใจภรรยา และการข่มขืนด้วย

วจีสุจริต คือ

๑. การไม่พูดเท็จ คือการพูดแต่ความจริง ไม่หลอกลวง

๒. การไม่พูดคำหยาบ คือคำที่ฟังแล้วไม่รื่นหู เกิดความรู้สึกไม่สบายใจรวมหมด

๓. การไม่พูดจาส่อเสียด การนินทาว่าร้าย

๔. การไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล คือการพูดที่ไม่เป็นสาระ หาประโยชน์อันใดมิได้

มโนสุจริต คือ

๑. การไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น คือการนึกอยากได้ของเขามาเป็นของเรา

๒. การไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น คือการนึกอยากให้คนอื่นประสพเคราะห์กรรม คิดจะทำร้ายผู้อื่น

๓. การเห็นชอบ คือมีความเชื่อความเข้าใจในความเป็นจริง ความถูกต้อง ตามหลักคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 

 

ที่มา dhammathai

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม๏ การประพฤติ ตามธรรม คำพระสอนไม่เดือดร้อน ถอนทุกข์ ยาม...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน๏ ควรบำเพ็ญ ซึ่งทาน คือการให้ท่านว่าไว้ สวยงาม สามสถาน...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้างคา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้างคา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้างคามงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้าง๏ จะทำงาน การใด ต...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยามงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา๏ มีคู่ครอง ต้องไม่ทำ ใ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร๏ เป็นมารดา บิดา ทำหน้าที่ให้บุตรมี พำนัก เป็นหลักแห...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา๏ คนที่หาได้ยากมากไฉนเพราะว่าในโลกนี้มีเพียงสองคือพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต๏ เปล่งวจีสัจจะนวลละม่อมกล่าวเกลี้ยกล่อม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี๏ อันวินัยนำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปรมปรีดิ์ดีนักห...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักด...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน