Facebook Twitter
gPlus 
-
|ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน

๏ ควรบำเพ็ญ ซึ่งทาน คือการให้
ท่านว่าไว้ สวยงาม สามสถาน
หนึ่งให้ของ สองธรรมะ ชนะมาร
อภัยทาน ที่สาม งามเหลือเกิน
 

การให้ทาน คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุกข์ แบ่งออกเป็น ๓ อย่างได้แก่

๑. อามิสทาน คือการให้วัตถุ สิ่งของ หรือเงินเป็นทาน

๒. ธรรมทาน คือการสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน

๓. อภัยทาน คือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา ไม่จองเวร หรือพยาบาทกัน

 
การให้ทานที่ถือว่าเป็นความดี และได้บุญมากนั้นจะประกอบด้วยปัจจัย ๓ ประการอันได้แก่

๑. วัตถุบริสุทธิ์ คือเป็นของที่ได้มาโดยสุจริต ไม่ได้ไปยักยอกมา โกงมา หรือได้มาด้วยวิธีแยบยล

๒. เจตนาบริสุทธิ์ คือมีจิตยินดี ผ่องใสเบิกบาน ไม่รู้สึกเสียดายสิ่งที่ให้ ตั้งแต่ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้

๓. บุคคลบริสุทธิ์ คือให้กับผู้รับที่มีศีลธรรม ตัวผู้ให้เองก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์


การให้ทานที่ถือว่าไม่ดี และยังอาจเป็นบาปกรรมถึงเราทางอ้อมอีกด้วยได้แก่

๑. ให้สุรา ยาเสพย์ติด เป็นต้น (ถ้าเขาเมาแล้วขับรถชนตาย เราก็มีส่วนบาปด้วย)

๒. ให้อาวุธ (ถ้าอาวุธนั้นถูกเอาไปใช้ประหัตประหาร บาปก็มาถึงเราด้วย)

๓. ให้มหรสพ คือการบันเทิงทุกรูปแบบ

๔. ให้สัตว์เพศตรงข้ามเพื่อผสมพันธุ์ อันนี้รวมถึงการจัดหาสาวๆ ไปบำเรอผู้มีอำนาจหรือผู้น้อยด้วยเป็นต้น

๕. ให้ภาพลามก หรือสิ่งพิมพ์ลามก เพราะทำให้เกิดความกำหนัด เกิดกามกำเริบ (เมื่อดูแล้วเกิดไปฉุดคร่า ข่มขืนใคร บาปก็ตกทอดมาถึงเราด้วย)
ที่มา dhammathai


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม๏ การประพฤติ ตามธรรม คำพระสอนไม่เดือดร้อน ถอนทุกข์ ยาม...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน๏ ควรบำเพ็ญ ซึ่งทาน คือการให้ท่านว่าไว้ สวยงาม สามสถาน...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้างคา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้างคา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้างคามงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้าง๏ จะทำงาน การใด ต...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยามงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา๏ มีคู่ครอง ต้องไม่ทำ ใ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร๏ เป็นมารดา บิดา ทำหน้าที่ให้บุตรมี พำนัก เป็นหลักแห...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา๏ คนที่หาได้ยากมากไฉนเพราะว่าในโลกนี้มีเพียงสองคือพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต๏ เปล่งวจีสัจจะนวลละม่อมกล่าวเกลี้ยกล่อม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี๏ อันวินัยนำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปรมปรีดิ์ดีนักห...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักด...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน