Variety Update :

สัปดาห์วิสาขบูชา-อัฏฐมีบูชา สักการะพระบรมธาตุสี สร้างบารมี กวนข้าวทิพย์งาน “สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา” สักการะพระบรมธาตุสี สร้างบารมี กวนข้าวทิพย์ ฟังเทศน์คาถาพัน

เมืองโบราณ สมุทรปราการ  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วมงาน “สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา”  ณ  มหาวิหารวชิรธรรม  พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ภายในบริเวณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน  2561  โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรี (เฉพาะเขต Free Zone) ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนดังนี้
วันที่  29 พฤษภาคม
ขอเชิญร่วมเวียนเทียน  ณ  พระธาตุบังพวน ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป พิธีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้มีการยึดถือวัฒนธรรมแบบอินเดียตามประวัตินางสุชาดา  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมทำพิธีและผู้บริโภค ทำให้ประสบโชคลาภ และปราศจากภัยพิบัติต่างๆ
วันที่ 1 มิถุนายน
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิด “พุทธมหาวิหารวชิรธรรม แห่งพระพุทธเจ้า 38 พระองค์” ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

เมืองโบราณ สมุทรปราการ ขอเชิญทุกท่านเข้าชม มหาวิหารวชิรธรรม  พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ซึ่งเป็นการเปิดให้เข้าชมภายในตัวอาคารเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุสี ที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน นี้


ในวันที่ 6 มิถุนายน
มีการเทศน์คาถาพัน (เทศน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา) อันเป็นประเพณีของไทยแต่โบราณว่า หากผู้ใดฟังเทศน์คาถาพันจนครบ จะทำให้เกิดผลสำเร็จในชีวิตทุกประการ และกุศลผลบุญจะได้พบพระศรีอาริย์พระพุทธเจ้าในอนาคตอีกด้วย  และขอเชิญร่วมพิธีอัฐมีบูชา อันเป็นพิธีที่ระลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นวันสำคัญ 1 ใน 4 วันของพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้เมืองโบราณ สมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ “ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล” ณ  มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา เพื่อความยั่งยืนของศาสนาพุทธสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 3234094 – 9  หรือ เฟสบุ๊ก:เมืองโบราณ สมุทรปราการ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: