Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง วิชาใจกว้าง


                                                          Clip : Media Studio


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง วิชาใจกว้าง

ในสถาบันการศึกษาทั่วโลก มีวิชาต่างๆ มากมายให้ลงทะเบียนเรียน แต่วิชาจำนวนมากเหล่านั้น ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะในการทำมาหากินเป็นสำคัญ

ผลที่สะท้อนออกมาของการศึกษาแบบ "หมาหางด้วน" ก็คือ สังคมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ มากมาย จนคำกล่าวที่สะท้อนลักษณะของสังคมและโลกทุกวันนี้ว่า "โลกของเรา อยู่ยากขึ้นทุกวัน"


หากเราปรารถนาที่จะช่วยกันทำให้โลกของเรา "น่าอยู่" เราก็คงต้องมาช่วยกันเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดยเพิ่มวิชาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดลงไปในระบบการศึกษา และการเมือง

วิชาที่ว่านี้ก็คือ "วิชาใจกว้าง" นั่นเอง

เพราะวิชาใจกว้างจะสอนให้เราเคารพความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่มองว่า ความแตกต่างหลากหลายคือ ปัญหา หากแต่มองว่า มันคือความงามและความจริงบนพื้นฐานของโลกใบนี้ คนที่อยากให้โลกนี้มีระบบความเชื่อเดียว ระบบการเมืองเดียว และระบบศาสนาเดียว คือคนที่กำลังเดินสวนทางกับความจริงของธรรมชาติและของโลก

คมธรรมประจำวันนี้คือ ปราศจากความหลากหลาย โลกของเราจะไม่น่าอยู่ ชีวิตจะไร้ซึ่งสีสัน และความมหัศจรรย์ทั้งมวลจะอันตรธานไป 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: