Variety Update :

'สวดทำนองหลวง' บทสวดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 'พระบรมศพ'"สวดทำนองหลวง" บทสวดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม "พระบรมศพ"

ผู้ที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง คงจะได้ยิน "บทสวด" ในท่วงทำนองที่เราไม่เคยคุ้น วันนี้มีคำตอบเกี่ยวกับบทสวดนี้ค่ะ

การสวดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นเรียกว่า "สวดทำนองหลวง" โดยพระพิธีธรรมจากวัดต่างๆ

"พระพิธีธรรม" คือ สมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง (ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์ แต่พระราชทานแก่วัด) โดยพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งจากวัดที่เป็น พระอารามหลวงเป็นส่วนมาก (ไม่ระบุพระสงฆ์ วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าฯ จะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้ แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตาม) ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สำรับ สำรับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรม เพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เช่น สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ พระศพ หรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สวดอาฎานาฏิยสูตรในพระราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้พระพิธีธรรมต้องไปสวดจตุรเวทที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันพระ เวียนกันไปวัดละ 1 เดือน


โดยวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรม ปัจจุบันมีอยู่ 10 วัดได้แก่

1. วัดราชสิทธาราม
2. วัดอนงคาราม
3. วัดประยุรวงศาวาส
4. วัดจักรวรรดิราชาวาส
5. วัดระฆังโฆสิตาราม
6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
7. วัดสระเกศ
8. วัดบวรนิเวศวิหาร
9. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
10.วัดสุทัศน์เทพวราราม

ที่มา share-si.com ,  wikipedia

                                                           Thaitv6บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: