Variety Update :

รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทย์ จุฬาฯ แถลงข่าวโครงการ “84 พัสสะ พระผู้ให้”รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงข่าว จัดรายการพิเศษ “ความงดงามแห่งการให้”ภายใต้โครงการ “84 พัสสะ พระผู้ให้”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว การจัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์  “ความงดงามแห่งการให้” ภายใต้โครงการ “84 พัสสะ พระผู้ให้”      โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 14  กันยายน  2559  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม มงคลนาวิน อาคาร สกชั้น10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์รื่นเริง  ลีลานุกรม  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ  และ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี คุณเจนนิเฟอร์ คิ้ม  ศิลปินร่วมขับร้องเพลงประกอบรายการ และคุณจันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย (จันจิ นักร้องวงไกอา) มาร่วมงาน

การจัดงานแถลงข่าว การจัดรายการพิเศษ “ความงดงามแห่งการให้” ภายใต้โครงการ “84 พัสสะ พระผู้ให้”  จัดขึ้นเนื่องในวโรกาส  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา     ในวันที่12 สิงหาคม 2559 และครบรอบ 60 ปี ในวาระทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร และบุคลากรจึงร่วมกันจัดโครงการพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และเหรียญพระ “สมเด็จนางพญา” รุ่น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

2. โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดย เปิดช่องทางให้ผู้ป่วยด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ได้เป็นกรณีพิเศษ ( โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ) จำนวน 14 โครงการ  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 กลุ่มโครงการ ได้แก่
       2.1 โครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการ
       2.2 โครงการรักษา และ คัดกรองโรคมะเร็ง
       2.3 โครงการสุขภาพผู้สูงวัย
       2.4 โครงการ รักษาโรคเรื้อรัง และ การปลูกถ่ายอวัยวะ

3. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 54 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์

4. การจัดทำรายการพิเศษ “ ความงดงามแห่งการให้ ” ภายใต้โครงการ “ 84 พัสสะ พระผู้ให้ ” ถ่ายทอดทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ในวันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 22.30 น. – 00.30 น.

5. โครงการแปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี ชุบชีวีผู้ป่วยโรคความดันฯ โดยจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี The Enchanting Memory Concert ”
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานการจัดงานกล่าวว่า “นับเป็นเรื่องน่าปลื้มปิติยินดีที่บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างภาคภูมิใจ ที่ได้ทางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 และครบรอบ 60 ปี ที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ด้วยการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยชาวไทยเท่านั้นที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทยใส่ใจดูแล แต่ยังครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยชาวต่างชาติ และการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ  อาทิ โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่  ณ โรงพยาบาลPalo ราชอาณาจักรภูฏาน ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิศาสนา ตามหลักการของกาชาด เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าน ภายใต้โครงการ “84 พัสสะ พระผู้ให้ ”


ด้าน คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า   “ เพราะ “ความงดงามแห่งการให้”  ควรค่าแก่การส่งต่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำรายการพิเศษ “ความงดงามแห่งการให้” ภายใต้โครงการ “84 พัสสะ พระผู้ให้” ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 22.30 น. – 00.30 น. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี โดยมีเนื้อหาและรูปแบบของรายการ ที่ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นพระผู้ให้ทั้งในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ถ่ายทอดสู่สายตาชาวไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 84 ท่าน 84 คู่สาย  ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม นอกจากนี้ในรายการยังมีบทเพลงพิเศษที่มีชื่อว่า ความงดงามแห่งการให้ “Elegance of Giving” ให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งไปกับความงดงามแห่งการเป็นผู้ให้ไปพร้อมๆ กัน”

สำหรับผู้สนใจโครงการบริการทางการแพทย์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 0-2256-4000 กด 0 หรือ ท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภท “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชี  “สำนักงานจัดหารายได้  สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-2-48899-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ประเภท “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 101-0-11980-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ประเภท “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 001-2-25888-9 และธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ประเภท “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-41177-4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-2256-4440, 0-2255-9911 หรือ  www.redcrossfundraising.orgบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: