Variety Update :

'พุทธศาสนา สอนให้รู้ตัวเอง' โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

"พุทธศาสนา สอนให้รู้ตัวเอง"

" .. ในพุทธศาสนานี้ "สอนให้รู้ตัวเอง สอนให้แก้ไขตัวเอง สิ่งนี้สำคัญที่สุด" การรู้ตัวตนเองเห็นตนเองไม่มีการกระทบคนอื่น "ถ้าเพ่งออกภายนอกเป็นเรื่องเพ่งออกไปถึงคนอื่น โดยมากมักจะยกโทษคนอื่น"

แต่ก็ดีเหมือนกันเพ่งออกภายนอก "เพื่อให้เป็นคติแยกแตกต่างในการที่เห็นสิ่งเหล่านั้น เห็นเขาไม่ดีเราพิจารณาน้อมเข้ามาถึงตัวของเรา" เราเป็นขนาดไหน เราเป็นอย่างเขาไหม เทียบเคียงลองดู ครั้นถ้าหากว่าไม่เป็นก็พ้นไปได้ ถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นก็ควรที่จะแก้ไข


นี่ .. ถ้าเห็นโทษคนอื่นให้เห็นอย่างนี้ "เมื่อเห็นคนอื่นทำดี เรามาเพ่งลองดูตัวของเรา ดีไหมตัวของเรา อย่างเขาเป็นไหม" เป็นอย่างเขาแล้วเราก็ดีไป ถ้าไม่เป็นอย่างเขาแล้ว เราก็แก้ไขตัวของเรา อันนี้เพ่งออกภายนอกมีประโยชน์อย่างนั้น .. "


ที่มา dhammajak.net


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: