Variety Update :

ร.พ.จุฬาภรณ์ ชวนร่วมทำบุญในโครงการ “Together We Make It Possible”



                                             ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดโครงการพิเศษ“Together We Make It Possible” เชิญชวนคนไทยร่วมใจทำบุญ เพื่อยกระดับการแพทย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดทำโครงการพิเศษ “Together We Make It Possible” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินการก่อตั้ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนขยาย ๔๐๐ เตียง โดยประเดิมจัดกิจกรรมโรดโชว์ รักษ์สุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ ตลอดเดือนกรกฎาคม ให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการ และการให้บริการของโรงพยาบาลฯ ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนเป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งครบวงจร แต่ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไม่ได้เปิดรักษาแต่โรคมะเร็งเพียงอย่างเดียว พระองค์ท่าน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลฯดำเนินการจัดตั้ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการแพทย์และการศึกษาแบบบูรณาการ และจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนขยาย ๔๐๐ เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลครบวงจรที่ให้บริการรักษาครอบคลุมทุกโรค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบุคลากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย สู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร”

Together We Make It Possible จึงเป็นแคมเปญพิเศษที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโครงการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง โดยดำเนินการ ๒ กิจกรรมหลักในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งกิจกรรมแรกคือ กิจกรรม รักษ์สุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กิจกรรมโรดโชว์เพื่อให้บริการทางการแพทย์นอกสถานที่ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนขยาย ๔๐๐ เตียง  และบริการด้านสุขภาพมากมาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย คลินิคกายภาพบำบัดเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาเรื่องโรคมะเร็งและด้านสมองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีศิลปินนักแสดงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการรักษาสุขภาพอีกด้วย จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 กรกฎาคม ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน  วันที่ 15-17 กรกฎาคม ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9  วันที่ 22-24 กรกฎาคม ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ และ วันที่ 29-31 กรกฎาคม ที่อยุธยา ซิตี้ พาร์ค


สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรม คือ คอนเสิร์ตการกุศล “The Possible Dream by Setha & Friends ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่คุณเศรษฐา ศิริะฉายา และเพื่อนๆ ผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ ชรัส เฟื่องอารมณ์  วิยะดา โกมาลกุล ณ อยุธยา  สุชาติ ชวางกูร , สุทธิพงษ์ วัฒนจัง , ศรีไศล สุชาติวุฒิ , สุดา ชื่นบาน , จิตติมา เจือใจ  พร้อมด้วยศิลปินรุ่นใหม่และนักแสดงรับเชิญอีกมากมาย อาทิ  เขมนิจ จามิกรณ์ , พีระพัฒน์ เถรว่อง  และ กิตตินันท์ ชินสำราญ ได้ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวาย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลฯ ส่วนขยาย ๔๐๐ เตียง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ  บัตรราคา ๔,๕๐๐ / ๓,๕๐๐ / ๒,๕๐๐ และ ๑,๕๐๐ บาท จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com

“ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทุกคนในการช่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ประชาชนให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวที่สำคัญของวงการแพทย์ไทย ที่จะมาเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปด้วย” ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ กล่าวปิดท้าย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: