Variety Update :

ทำแล้วดีนะ วิธีอธิษฐานจิต สวดภาวนาเพื่อขอขมาลาโทษธรรมะทุกคนที่เกิดมาย่อยมีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องน้อมนำไป ซึ่งการกระทำบางสิ่งบางอย่างก็อาจไปก้าวล่วงผู้อื่นให้เกิดความคับข้องหมองใจ อาจโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งผลของการกระทำนั้นก็อาจมีผลส่งต่อมาถึงปัจจุบัน

วันนี้มี บทสวดมนต์ คำขอขมาและตั้งอธิษฐานจิต สวดภาวนาเพื่อขอขมาลาโทษให้กับผู้มีพระคุณของเรา หรือเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อน คล้ายๆกับการขออโหสิกรรม บางทีผู้มีพระคุณเหล่านั้นอาจจะไม่ทันอยู่ให้เราได้กล่าวขอโทษแล้ว การตั้งจิตถึงท่านเหล่านั้นแล้วกล่าวบทสวดมนต์คำขอขมา อาจจะช่วยแบ่งเบาบาปที่เราเคยได้ทำไว้บ้างจากหนักเป็นเบา

บทสวดมนต์ คำขอขมาและอธิษฐานจิต
 ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ
 สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเย นะ กะตัง
 สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
 
จากนั้นเลือกกล่าวคำแปลด้านล่างนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท่านอยากกล่าวคำขอขมา
 
คำแปล
 หากเข้าเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
 
 หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุณาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ค่างผ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

 
 หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ
 
 คุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้มีพระคุณต่อผมครับ ผมยอมรับว่าผมเคยคิดในทางไม่ดีในทางเสื่อมเสียต่อท่าน ถึงสมองจะคิดไปเอง โดยที่ผมมิสารถควบคุมได้ ขอให้ท่านโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยเถอะครับ ผมไม่อยากจะมีบาปติดตัว โปรดอโหสิกรรมให้ผมเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากบาปกรรมที่มาจากการคิดไม่ดีต่อท่านด้วยเถอะครับ สาธุ
 
 ควรจะทำบุญเยอะๆ แล้วส่งให้กับผู้มีพระคุณเหล่านั้นด้วยนะ ผลบุญจะช่วยส่งผลให้ร้ายกลายเป็นดี แล้วอย่าลืมท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนและแผ่เมตตาด้วยนะ

source : share.sayhibeauty


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: