Variety Update :

ร่วมเป็นเจ้าของ “ดอกบัวบูชา” เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างมหากุศล โดยร่วมเป็นเจ้าของ “ดอกบัวบูชา” ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559         

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานหารายได้จากการจำหน่ายดอกบัวบูชา กล่าวว่า “รายได้จากการจำหน่ายดอกบัวบูชา ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จะได้นำไปสมทบทุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๕๙ เช่น จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน การจัดนิทรรศการและการจัดฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนประพฤติตนเป็นคนดี รู้รัก สามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม”


พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถ ร่วมบูชาดอกบัวได้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2559  หรือสามารถสั่งจองได้ที่ โทร 08-3419-5667 หรือ 08-1908-5990บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: