Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องเหตุผลที่ต้องมีเพื่อน


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี 

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องเหตุผลที่ต้องมีเพื่อน

เหตุผลที่คนต้องมีเพื่อน คือ
1. เหตุผลในทางจิตใจ
เพราะมนุษย์ยังรู้สึกบกพร่องจึงต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็ม ทำให้จิตใจรู้สึกอบอุ่น รู้สึกมั่นคง รู้สึกว่าชีวิตนี้ มีใครเห็นคุณค่าของตัวเองมาอยู่ใกล้ๆ


2. เหตุผลในทางสังคม
เคยมีผู้กล่าวเอาไว้ว่า "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม" ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็นต้องพบปะด้วยกิจการงานต่างๆ กับคนนั้น คนนี้อยู่เสมอ นี่ก็เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ เป็นคณะ และเป็นสังคม

3. เหตุผลในเรื่องการทำมาหากิน
ถ้าเรามีเพื่อน เวลาเราทำมาหากิน ประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ตาม ก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย เหมือนที่สำนวนจีนเค้ากล่าวเอาไว้ว่า "นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ยากจะเลื่อนตัวเองสู่ที่สูง"บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: