Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องผู้หญิงกับดอกไม้


                                                      Clip  by  ว.วชิรเมธี 

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องผู้หญิงกับดอกไม้

แนวคิดที่ว่าผู้หญิงสวยเปรียบเสมือนดอกไม้งามประดับโลกนั้น เป็นแนวคิดที่เกิดจากมุมมองของผู้ชาย แท้ที่จริงเมื่อมองในแง่ของศักยภาพแล้ว ผู้หญิงนั้นมีศักยภาพไม่ได้น้อยไปกว่าผู้ชาย


อาตมาภาพเคยเขียนถึงศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีเอาไว้ วันนี้จึงขอนำมาบอกกว่าวให้ฟังซ้ำกันอีกครั้งหนึ่ง

ผู้หญิง...เป็น...มารดามหาบุรุษ  
เป็น...พระพุทธก็เป็นได้ ไม่น้อยหน้า  
เป็น...ผู้นำยุคสมัย ในโลกา  
เป็น...ภรรยาสุดแสนดี สามีรัก
เป็น...ผู้อวดองค์ อรชร ชวนชม้าย
เป็น...สหายแห่งชีวิต สิทธิศักดิ์
เป็น...แม่ทัพนำไทย ให้คึกคัก
เป็น...เสาหลัก การเมือง เรืองฤทธี

คมธรรมประจำวันนี้ จึงขอย้ำสั้นๆ ว่า " ผู้หญิงผู้ชาย ต่างก็มีความเสมอภาคกัน ในฐานะเป็น ผู้ร่วมรังสรรค์โลกนี้ ให้สงบร่มเย็น และเป็นสุข"

Image : plants-wallpapers.comบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: