Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง รักด้วยสมองและหัวใจ


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธีคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง รักด้วยสมองและหัวใจ

ครั้งหนึ่งอาตมาภาพเคยไปที่สวนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสภิกขุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาพอยู่ภาพหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับเรื่องนี้พอดี ก็คือภาพของ "ตาชั่ง"


ตาชั่งนั้น 2 ข้าง ข้างหนึ่งเป็นก้อนสมอง ข้างหนึ่งเป็นก้อนหัวใจ วางอยู่ในลักษณะกำลังสมดุลพอดีๆ

นี่ก็คือ ภาพปริศนาธรรมที่สอนให้เราเรียนรู้ ว่าถ้าเรามีความรัก เราจะต้องรักบน "ทางสายกลาง" เพราะถ้าเรารักด้วยหัวใจมากเกินไป ความรักก็จะกลายเป็นความลุ่มหลงงมงาย แต่ถ้ารักด้วยสมองมากเกินไป ความรักนั้นก็จะกลายเป็นความตรึงเครียด

กล่าวโดยสรุป คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ "จงรักด้วยหัวใจ และจงประคับประคองให้ตลอดไปด้วยหัวสมอง" ซึ่งถ้าหากทำได้อย่างที่กล่าวมานี้ ก็เป็นอันมั่นใจได้ว่า นาวาแห่งความรัก ก็จะประคับประคองไปจนตลอดรอดฝั่งบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: