Variety Update :

ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นยอดแห่งธรรม โดย ว.วชิรเมธี


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี

ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นยอดแห่งธรรม โดย ว.วชิรเมธี

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้น คือให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

พระองค์เคยรับสั่งว่า "สันติวิธี" นั้น ใครใช้คนนั้นก็ชนะ
ส่วนความรุนแรงนั้น ใครใช้ คนนั้นก็แพ้

ถ้าจะสรุปหลักการของพระองค์ในเรื่องนี้ง่ายๆ ก็คือ "อหิงสา ปรโม ธมโม การไม่ใช้ความรุนแรงเป็นยอดแห่งธรรมะ"


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: