Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่านว.วชิรเมธี เรื่องธรรมะจากเม็ดทราย


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี 

คมธรรมประจำวันกับท่านว.วชิรเมธี เรื่องธรรมะจากเม็ดทราย

กว่าที่ทรายแต่ละเม็ดจะกลายเป็นทรายละเอียดแสนงามที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรก็ได้นั้น แท้ที่จริง บรรพบุรุษของเม็ดทรายก็คือ "ภูผาศิลาไศล" พอถูกฝนสาด ถูกแดดส่อง ถูกลมรำเพยพัด ก็กรุกร่อนทำลายกลายเป็นก้อนหิน จากหินก้อนใหญ่ๆ พอไหลสู่โตรกธารละหานห้วยจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก้อนหินกลายเป็นก้อนกรวด ก้อนกรวดกลายเป็นเม็ดทรายแสนสวยงาม


เม็ดทรายกลั่นตัวเองโดยใช้วันเวลาที่แสนนาน จนกลายเป็นทรายแสนงามฉันใด เราทุกคนก็ควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองดั่งเม็ดทรายฉันนั้น

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ "เม็ดทรายละเอียดแสนงาม ไม่ครั่นคร้ามต่อความลำบากฉันใด คนที่เป็นยอดคน ก็ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหนักหนาสาหัสฉันนั้น เหมือนกัน"


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: