Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง : เป็นอยู่อย่างขงเบ้ง


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง : เป็นอยู่อย่างขงเบ้ง

วันนี้อาตมาภาพจะแนะนำเคล็ดลับการเป็นอยู่อย่างขงเบ้ง

ขงเบ้งนั้นเป็นปราชญ์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน ได้รับฉายาว่า เป็นผู้หยั่งรู้ดิน ฟ้า มหาสมุทร เพราะว่าขงเบ้งนั้นมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งนัก ถ้าเราอยากใด้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมเช่นเดียวกันกับขงเบ้ง อาตมาภาพมีวิธีคือ


1. ต้องคบคนดี คือ มองหาบุคคลต้นแบบให้พบ แล้วเจริญรอยตามเขา
2. ศึกษาจากคนดี คือ เรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการอย่างไร แล้วนำวิธีการนั้นมาใช้บ้าง
3. คิดอย่างคนดี คือ คิดเชิงวิเคราะห์ ไม่คิดเชิงสะเดาะเคราะห์
4. เป็นคนดี คือ ต้องเป็นคนดีด้วยตนเอง

กราบไหว้คนดี คนเก่ง นับหมื่นนับแสนครั้ง ก็ยังไม่สู้เป็นคนดี ด้วยตนเองเพียงครั้งเดียว


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: