Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง : วันปิยมหาราช


                                                  Clip  by  ว.วชิรเมธี 

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง : วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เราต่างรู้กันดีว่าเป็น 'วันปิยมหาราช'

ปิยมหาราช แปลว่า พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของทวยราษฎร์ ถ้าเราคนไทยอยากบำเพ็ญตน ให้เป็นบุคคลผู้เป็นที่รักดุจเดียวกับพระองค์ท่าน เราก็สามารถทำได้ นั่นก็คือ ต้องเรียนรู้ในจริยาวัตรในพระองค์ท่านแล้วนำมาปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น


1. ทรงเป็นพระผู้ให้

2. ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวเสมอ

3. ทรงอ่อนน้อมถ่อมตน

4. ทรงบำเพ็ญประโยชน์สุข โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์
   ประโยชน์สุขคือ ทำทุกสิ่งเพื่อประชาชน ส่วนผลประโยชน์นั้น ทำอะไรคือเอาตนเองมาก่อนเสมอไป

5. ทรงรักษาประวัติชีวิตให้ขาวสะอาด

ใครก็ตามทำได้เช่นนี้ การันตีได้เลยว่า จะเป็นบุคคลผู้เป็นที่รักไม่น้อยไปกว่าพระองค์ท่าน

"การยกย่องคนดีนั้น เป็นสิ่งที่ดี แต่จะดียิ่งกว่านั้นมาก ถ้าหากเราลงทุน เป็นคนดีด้วยตนเอง"


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: