Variety Update :

องค์กรจิตอาสาในอังกฤษเปิดหลักสูตร 'สร้างความสุข'
BBC Thai รายงานเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีชื่อว่า “มองหาสิ่งสำคัญ” (Exploring What Matters) เพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีความพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อสังคม

หลักสูตรที่ว่านี้ออกแบบโดยองค์กรจิตอาสา ปฏิบัติการเพื่อความสุข (Action for Happiness) ที่มีองค์ดาไล ลามะเป็นองค์อุปถัมภ์ มีความยาวอยู่ที่ 8 สัปดาห์และจะเปิดสอนทั่วเกาะอังกฤษ ซึ่งองค์ดาไล ลามะ ได้ตรัสถึงหลักสูตรนี้ว่า “ดีใจที่เห็นว่า มีความพยายามสร้างสังคมที่เป็นสุขและเป็นห่วงเป็นใยกันมากขึ้น ขอสนับสนุนหลักสูตร “มองหาสิ่งสำคัญ” และหวังว่าจะมีหลายพันคนได้ประโยชน์ ทั้งจะจุดประกายให้คนหันมาจัดการกับชีวิตด้วยตนเอง เพื่อสร้างโลกที่เป็นสุขมากขึ้น”

หลักสูตรนี้จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนฟรี แต่ผู้เข้าเรียนสามารถบริจาคเงินค่าเล่าเรียนตามความพอใจได้ ซึ่งขณะนี้ก็มีหน่วยงานหลายแห่งอาสาเป็นเจ้าภาพเปิดหลักสูตรตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว


องค์กรปฏิบัติการเพื่อความสุขย้ำว่า “มองหาสิ่งสำคัญ” เป็นหลักสูตรที่ไม่อิงศาสนาหรือความเชื่อ แต่อิงหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะพยายามแสวงหาคำตอบต่อคำถามที่หลากหลาย เช่น อะไรที่เป็นแก่นสารสาระของชีวิต? อะไรที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง? และเราจะสร้างโลกให้น่าอยู่มากขึ้นได้อย่างไร?

ผู้เปิดสอนหลักสูตรนี้ยังกล่าวถึงผลการวิเคราะห์หลักสูตรนำร่อง พบว่า ผู้เข้าเรียนมีความสุขเพิ่มขึ้น พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น โดยชั้นเรียนจะเริ่มต้นด้วยการฝึกสติ ซึ่งสอนให้ผู้เรียนมีสติอยู่กับปัจจุบัน ให้ระลึกรู้ถึงความรู้สึกและความคิดของตนเอง ซึ่งบริการสาธารณสุขแห่งชาติและโรงเรียนอีกหลายแห่งได้นำการฝึกสติแบบนี้ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพจิตที่ดี

มาร์ก วิลเลียมสัน ผู้อำนวยการองค์กรปฏิบัติการเพื่อความสุขอธิบายเพิ่มว่า “โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลผิด ๆ ว่าอะไรทำให้ชีวิตมีความสุข ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินรายได้หรือสิ่งที่เราบริโภค แต่มาจากทัศนคติในใจ ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม”บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: