Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องชีวิต 4 ฤดู


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี

ฤดูกาลตามธรรมชาติมี 4 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ก็เปรียบได้กับฤดูกาลทั้ง 4 ฉันนั้นเหมือนกัน

นั่นก็คือฤดูร้อน ก็ได้แก่ช่วงเวลาที่เรากำลังลงมือสร้างเนื้อสร้างตัว กว่าจะประสบความสำเร็จก็แทบล้มประดาตาย


ฤดูหนาว ก็คือช่วงเวลาที่เราทำอะไรก็ตาม มองไปทางไหนก็ไม่มีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

ฤดูฝน ก็คือโมงยามที่เราทำอะไรก็ตาม ประสบความสำเร็จไปเสียทุกเรื่อง

แต่อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งฤดูแล้งก็จะมา นั่นก็คือ วันเวลาที่เราจะต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงนี้ ไปสู่โลกหน้า ใครก็ตามที่ไม่รู้จักปรับตัวเมื่อฤดูกาลทั้ง 4 หมุนเวียนเข้ามา คนเช่นนั้นจะไม่มีภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิต

ส่วนคนฉลาด เรียนรู้ที่จะอยู่กับฤดูกาลทั้ง 4 อย่างมีปัญญา ฤดูไหนผ่านมา ก็พร้อมจะรับมือบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: