Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องธรรมะจากสะพาน


                                                   Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องธรรมะจากสะพาน

โลกนี้มีสะพานอยู่ทุกแห่งหน และเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่เคยข้ามสะพานกันมานับครั้งไม่ถ้วน ทั้งนี้อาตมาภาพมายืนอยู่ตรงหน้าสะพาน ก็จึงอยากจะมอบคติธรรมเกี่ยวกับการเดินข้ามสะพาน ให้เราทั้งหลายได้นำไปพิจารณาด้วย


1. สะพานทำหน้าที่ "ประสาน" ระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้น เช่นเดียวกัน เราก็ควรจะเป็นนักประสานเช่นเดียวกับสะพาน กล่าวคือเป็นมือประสาน 10 ทิศ เข้าวงไหนต้องทำให้คนแต่ละวงการมาประสารสามัคคีกัน

2. สะพานทำหน้าที่ "เชื่อม" ฝั่งนี้ไปหาฝั่งโน้น ก็เช่นเดียวกับในทางธรรม เราต้องรู้จักน้อมตนจากปุถุชนคนมีกิเลส ให้กลายไปเป็นอารยะชน คนมีธรรมะ

3. เมื่อเราเดินข้ามสะพานแล้ว เราก็ทิ้งสะพานไว้เบื้องหลัง กล่าวสั้นๆ ว่า "เราใช้สะพาน แล้วก็ไม่กอดสะพานฉันใด วัตถุข้าวของทั้งหลายที่เราใช้ เราก็ไม่ควรยึดติดถือมั่น ฉันนั้น เหมือนกัน"


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: