Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง ธรรมะจากขุนเขา


                                                   Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง ธรรมะจากขุนเขา
ผู้รู้ท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่า ธรรมะมีอยู่ทุกที่ ถ้าใครตาดีก็จะมองเห็น อาตมาภาพเมื่อเห็นขุนเขา ก็มองเห็นธรรมะเช่นเดียวกัน นั้นก็คือ


1. ขุนเขานั้นหนักแน่นเป็นแก่นสาร  ไม่สะเทือนสะท้านเพราะแรงลม เราทั้งหลายก็ควรทำตนให้เป็นฉันนั้น กล่าวคือ ไม่หวั่นไหวเพราะคำชมหรือคำด่า
2. ขุนเขาโดดเด่นเห็นแต่ไกล ฉันใด เราทั้งหลายก็ควรฝึกตน ให้เป็นคนที่อุดมไปด้วยความรู้ ความดีงาม เพื่อที่ว่าจะได้มีชื่อเสียงโดดเด่นเห็นแต่ไกลฉันนั้น
3. ขุนเขานั้น เป็นแหล่งของพืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นน้ำลำธาร เราทั้งหลายก็ควรฝึกตนให้เป็นแหล่งของคุณงามความดี

ถ้าใครเห็นขุนเขาและน้อมนำเอาธรรมะจากขุนเขามาพัฒนาตน วันหนึ่งข้างหน้า คนๆ นั้นก็จะเป็น ขุนเขาแห่งคุณงามความดีได้เช่นเดียวกัน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: