Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ


                                                 Clip by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ

วิธีในการเผชิญกับปัญหาที่สำคัญวิธีหนึ่งก็คือ การรู้จักเปลี่ยนปัญหาให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต หรือเรียกว่าศิลปะในการเปลี่ยนปัญหาซึ่งเป็นดั่ง 'ขยะ' ให้เป็นทองคำ


1. เปลี่ยนการสะเดาะเคราะห์ ให้เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์
2. เปลี่ยนคำด่า ให้เป็นคำแนะนำ
3. เปลี่ยนการมองโลกในแง่ร้าย ให้เป็นการมองโลกในแง่ดี
4. เปลี่ยนอุปสรรค ให้เป็นอุปกรณ์
5. เปลี่ยนปัญหา ให้เป็นปัญญา
6. เปลี่ยนศัตรู ให้เป็นยาชูกำลัง
7. เปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาส

นี่แหละคือศิลปะในการเปลี่ยน 'ขยะ' ให้เป็น 'ทองคำ'


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: