Variety Update :

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน ที่เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม

ศูนย์การค้าเมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2558

โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน (จากไทย-อินเดีย-พม่า) และรูปจำลองพระอริยสงฆ์ที่ประชาชนคนไทยให้ความเคารพ และเลื่อมใสศรัทธา อาทิ หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ฯลฯ มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่ วันที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค.58 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมอร์คิวรี่ วิลล์ @ ชิดลม

พิธีการจะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 58 เวลา 13.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พระครูปลัดนายกวัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธาน พร้อมมอบรางวัล “ทูตพระพุทธศาสนา” ให้แก่ศิลปิน ดาราที่มีเกียรติประวัติเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ  เพ็ชร-ฐกฤต ตวันพงศ์, นิวส์-นริศสันต์ โลกวิทย์ จากช่อง 3, มิกค์ ทองระย้า, ธัญญ์ ธนากร, น้ำหวาน-กรรณาภรณ์ พวงทอง, บูม-ปิยพันธ์ ขำกฤษ จากช่อง 7, เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น จากช่อง 8 และโดม-จารุวัฒน์ เขียวอร่าม เดอะสตาร์ 8 ฯลฯ


เนื่องในวันสำคัญนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน และรูปจำลองของพระอริยสงฆ์ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. – 4 ส.ค. 58 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมอร์คิวรี่ วิลล์ @ ชิดลมบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: