Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องคิดบวก


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องคิดบวก

ทุกวันนี้สงคมไทยเราเริ่มได้ยินคำว่า "คิดบวก" กันมากขึ้น

การคิดบวกก็คือ การมองหาแง่ดี แง่งาม จากสิ่งซึ่งดูเหมือนจะเลวร้าย หรือสิ่งซึ่งเป็นปัญหาอยู่แล้วให้ได้ประโยช์ขึ้นมา


ถ้าเราอยากจะคิดบวก ก็มีสูตรง่ายๆ อยู่ว่า ต้องรู้จักปลูกฝังนิสัยแห่งพระโพธิสัตว์ ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์ ทุกคน ทุกสถานที่ รวมทั้งๆ ทุกๆ สถานการณ์

เหมือนที่ปรมาจารย์ขงจื๊อเคยกล่าวเอาไว้ว่า "หากมีคนเดินผ่านข้าพเจ้ามา 3 คน 3 คนนั้นเป็นครูของข้าพเจ้าได้ทั้งหมด

สำหรับ คนดี ข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขา        
สำหรับ คนเลว ข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่างเขา
ส่วนที่ ความชั่ว ไม่มี ความดี ไม่ปรากฎ ข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่า "จงอย่าเป็นคนเช่นนั้น"


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: