Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องช่วยเหลือทหาร


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องช่วยเหลือทหาร

ในฐานะที่เป็นคนไทย เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องทหารหาญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ด้วยการตระหนักรู้ในบุญคุณของทหารที่เสียสละลงไปอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะถ้าไม่มีเขา เราก็อยู่ไม่ได้


ประการต่อมาก็คือ สนับสนุนส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารหาญในทุกรูปแบบเท่าที่เราจะทำได้

ประการที่ต่อมาคือ อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรง ด้วยการถูกหลอก ถูกหล่อ หรือถูกชวนให้ก่อการร้าย

ประการสุดท้ายคือ เรียนรู้ที่จะลดความรุนแรงในใจของเราลง ด้วยการหัดคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา

"ความรุนแรงที่น่ากลัวที่สุด ไม่ได้เกิดจากปลายกระบอกปืน แต่เกิดจากใจที่ไร้เมตตาของเราเอง"


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: