Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องสยามเมืองยิ้ม


                                                 Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องสยามเมืองยิ้ม

เมืองไทยของเรานั้น เคยได้ชื่อว่าเป็น "สยามเมืองยิ้ม" สมัญญานามนี้ใครๆ ก็รู้ แต่ณ เวลานี้ เรายิ้มไม่ค่อยออก นั่นก็เป็นเพราะว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจของโลกไม่ค่อยดี ถ้าเราจะกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้ม คงค้องย้อนกลับไปมองพระประธานทุกองค์


เพราะสังเกตุว่า ไม่มีพระประธานวัดไหนที่หน้าบึ้งเลยสักองค์เดียว และเราก็มีศักยภาพที่จะยิ้มเช่นนั้นได้ ถ้ารู้จักจับจ่ายใช้สอย อย่ามุ่งจับจ่ายใช้สวย เพราะเงินเท่าไรก็ไม่พอกิน ไม่พอใช้

"ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย มากกว่าประโยชน์ใช้สวย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: