Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง สงครามโลก


                                        Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง สงครามโลก

สงครามเป็นภาวะไม่พึงประสงค์ของมวลมนุษยชาติ ทำไมสงครามจึงเกิดขึ้นครั้งแล้ว ครั้งเล่า นั่นก็เป็นเพราะว่า สงครามเริ่มที่ใจของมนุษย์ ใจซึ่งถูกครอบงำด้วยกิเลส 3 ตัว ซึ่งเป็นชนวนเหตุแห่งสงคราม นั่นก็คือ ตัณหา มานะ ทิฐิ

ตัณหา คือความ ความโลภโโทสัน ไม่รู้จบ ไม่รู้สิ้น เป็นเหตุให้มีการแก่งแย่งแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากรและแผ่นดินถิ่นที่

มานะ คือ ความหลงตนลืมตัวว่า เหนือกว่าคนอื่น เมื่อเราอยากเหนือกว่าคนอื่น เราก็ต้องครอบงำคนทั้งโลกให้มายอมสยบอยู่แทบเท้าของเรา
ทิฐิ คือความ ยึดติดถือมั่นในลัทธินิยม อุดมการณ์ ซึ่งตนเชื่อถือศรัทธา แล้วเชื่อมั่นว่า คนทั้งโลก ต้องเห็นด้วยกับฉัน ใครไม่เห็นด้วยกับฉันก็ต้องทำสงครามกัน

กิเลส ที่เป็นเหตุก่อสงคราม สรุปสั่นๆ ว่า อยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม สงคราม เริ่มต้นที่ใจ และที่ใจของเรานี่เอง ที่เราจะยุติสงครามได้บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: