Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง สงครามชีวิต


                                       Clip  by  ว.วชิรเมธี


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง  สงครามชีวิต
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทว่า การที่เราแต่ละคนเกิดมาในโลกนั้น ก็เปรียบเสมือนเรากำลังหยั่งลงสู่สงคราม สงครามของโลกมีศาสตราวุธที่ประกอบด้วย


 ได้ลาภ - เสื่อมลาภ
 ได้ยศ - เสื่อมยศ
 มีสรรญเสริญ - มีนินทา
 มีสุข - มีทุกข์

หมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาพบเผชิญชีวิตของเรา ดังนั้น ในฐานะมนุษย์ซึ่งต้องพบและเผชิญกับสงครามโลกเป็นเรื่องธรรมดา เราต้องเรียนให้รู้เท่าทันโลกธรรมที่กล่าวมาให้ถ่องให้ถ้วน เพราะเมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ไม่ว่าสงครามโลกที่กล่าวมานี้ จะยิ่งใหญ่แค่ไหน เราก็จะสามารถยืนหยัดฟันฝ่าไป จนค้นพบสันติในเรือนใจของตน จนได้ในวันหนึ่งแน่นอน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: