Variety Update :

เรียนรู้ธรรมะจากวันวิสาขบูชา กับ ว.วชิรเมธี

โดยปกติเราก็ทราบกันว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา  โดยในวันเดียวกันแต่ต่างปีกันมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าถึง ๓ เหตุการณ์คือ

๑.  เจ้าชายสิทธัตถะ (ซึ่งต่อมาคือ พระพุทธเจ้า) ประสูติที่อุทยานลุมพินีวัน  ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๖  ก่อนพุทธศักราช  ๘๐  ปี

๒.  เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนม์มายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์  ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  ในเวลาเช้ามืดวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๖  ก่อนพุทธศักราช  ๔๕ ปี  หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี

๓.  หลังจากตรัสรู้แล้ว  พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาเป็นเวลา ๔๕ ปี  พระชนมายุได้  ๘๐ พรรษา  ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน  เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๖  ณ สาลวโนทยาน  เมืองกุสินารา

จากเหตุการณ์ความสำคัญอันเป็นที่มาของวันวิสาขบูชานี้  พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี  จึงให้ข้อสังเกตและธรรมะบางประการคือ

ประการแรก  เราควรเรียนรู้จากการเกิด  โดยตั้งคำถามกับตัวเองว่า  เราเกิดมาทำไม?

ประการที่สอง  เราควรเรียนรู้จากการมีชีวิตอยู่และการเผชิญกับปัญหา  คือ  มนุษย์ควรต่อสู้กับปัญหาและเรียนรู้จากมัน  ยิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่มนุษย์ยิ่งต้องต่อสู้และเรียนรู้จากปัญหามากขึ้นเท่านั้น  มนุษย์ไม่ควรยอมจำนนหรือพ่ายแพ้ต่ออุปสรรค์หรือปัญหาใดๆ

และประการสุดท้าย  เราควรเรียนรู้จากการตาย  คือ  มนุษย์ทุกคนก็จะต้องตาย  แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องตาย  ดังนั้นเราควรมีชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท  ต้องรู้สึกว่าความตายนั้นหายใจรดต้นคอเราอยู่ทุกเวลานาที  เราจึงจำเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะตายอยู่เสมอ  ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความสำนึกเช่นนั้นก็จะนำเราไปสู่การดำเนินชีวิตโดยการทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอ  เพราะเราไม่มีวันล่วงรู้ว่านาทีต่อไปจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่

ธรรมะของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี  ทั้งสามข้อนี้  แม้เป็นเหมือนอรรถและธรรมข้อย่อยๆ แต่ใช่หรือไม่ว่าอรรถและธรรมข้อย่อยๆ นี้กลับครอบคลุมแนวทางการดำเนินชีวิตได้ตลอดทั้งเส้นทางชีวิตมนุษย์

วันวิสาขบูชา  อาจกลายเป็นเพียงวันหยุดธรรมดาวันหนึ่งในหน้าปฎิทิน  หรือกลายเป็นเพียงหนึ่งในข้อสอบเล็กๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  หากเราไม่ทำความเข้าใจในแก่นแท้และเรื่องราวที่ไปที่มาของวันสำคัญดังกล่าว  และร่วมกันซึมซับหลักธรรมจากวันสำคัญหนึ่งวันวันนี้


ข้อมูลจาก l3nr.orgบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: