Variety Update :

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรพ.สนาม สู้โควิด19รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรพ.สนาม สู้โควิด19

7 ม.ค. 64  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งผ่านสื่อออนไลน์และได้แถลงข่าวเปิด รพ.สนาม สู้โควิด19 ว่า จากสถานการณ์ยอดผู้ป่วยCOVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัดสินใจเปิดรพ.สนามธรรมศาสตร์อีกครั้ง โดยรพ.ธรรมศาสตร์จะเปิดดำเนินการรับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มกราคม 2521 นี้


การต่อสู้กับ COVID-19ในระลอกนี้ รูปแบบของการกระจายของโรค และอัตราการติดเชื้อมีความแตกต่างจากคราวก่อนอย่างชัดเจน ดังนั้นถือว่าความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในประเทศล้วนมีความสำคัญในการที่จะลดอัตราการติดเชื้อลง

ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่มีความเสี่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตราการต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตัวเองรวมทั้งครอบครัวที่คุณรักจาก COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยเหลือประเทศในภาพรวม

ด้วยความห่วงใยจากรพ.สนามธรรมศาสตร์... แล้วเราจะสู้ไปด้วยกันอีกครั้ง !!
 


 


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: